1693875717.jpg

Trường ĐH Kiên Giang hoàn thành kiểm định chất lượng 5 ...

Người đăng: hvthuong || Thời gian: 05-09-2023 08:01:57

Trường ĐH Kiên Giang hoàn thành khảo sát chính thức kiểm định chất lượng chương trình đào tạo 5 ngành trình độ đại học....

1693281275.jpg

Trường Đại học Kiên Giang đánh giá ngoài thêm 5 chương ...

Người đăng: hvthuong || Thời gian: 29-08-2023 10:54:35

Ngày 26/8, Trường Đại học Kiên Giang phối hợp cùng Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục Sài Gòn tổ chức Khai mạc Đánh giá ngoài 5 chương trình đào ...

1691821930.jpg

Tổ chức khảo sát sơ bộ phục vụ đánh giá ngoài 5 chương ...

Người đăng: hvthuong || Thời gian: 12-08-2023 13:32:10

Trong 2 ngày 11-12/8, Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục Sài Gòn phối hợp với Trường Đại học Kiên Giang tiến hành Khảo sát sơ bộ phục vụ Đánh giá...

no-image.png

Công bố dự thảo Báo cáo tự đánh giá các chương trình đà...

Người đăng: hvthuong || Thời gian: 01-03-2023 08:06:45

...

no-image.png

Kế hoạch đảm bảo chất lượng hằng năm...

Người đăng: lqnhuong || Thời gian: 09-11-2022 09:22:58

...

no-image.png

Công bố dự thảo Báo cáo tự đánh giá các chương trình đà...

Người đăng: lqnhuong || Thời gian: 02-11-2021 18:47:12

...

no-image.png

Giấy chứng nhận và Nghị quyết thẩm định kết quả đánh gi...

Người đăng: hvthuong || Thời gian: 10-05-2023 15:26:59

...

no-image.png

Tài liệu kiểm định cơ sở giáo dục theo thông tư 12/2017...

Người đăng: lqnhuong || Thời gian: 05-01-2021 15:43:03

...

no-image.png

Quy trình tự đánh giá Cơ sở giáo dục...

Người đăng: lqnhuong || Thời gian: 05-01-2021 14:30:15

...

no-image.png

KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRƯỜN...

Người đăng: hvthuong || Thời gian: 28-09-2023 16:32:43

...

no-image.png

Giấy chứng nhận và Nghị quyết thẩm định kết quả đánh gi...

Người đăng: hvthuong || Thời gian: 10-05-2023 15:21:43

...

no-image.png

Công văn số 2085/QLCL-KĐCLGD ngày 31/12/2020 của Cục qu...

Người đăng: lqnhuong || Thời gian: 07-12-2021 10:44:00

...

no-image.png

Quy trình tự đánh giá chương trình đào tạo...

Người đăng: lqnhuong || Thời gian: 01-07-2021 10:35:35

...

no-image.png

Quy trình, hướng dẫn lấy ý kiến các bên liên quan...

Người đăng: lqnhuong || Thời gian: 22-03-2021 15:19:09

...

no-image.png

Quy trình tự đánh giá Cơ sở giáo dục...

Người đăng: lqnhuong || Thời gian: 05-01-2021 14:28:32

...

no-image.png

Quy định lấy ý kiến các bên liên quan...

Người đăng: lqnhuong || Thời gian: 05-01-2022 19:32:52

...

no-image.png

Bộ giáo dục và đào tạo...

Người đăng: lqnhuong || Thời gian: 20-10-2020 09:49:51

...

no-image.png

ISO 9100:2015...

Người đăng: admin || Thời gian: 20-10-2020 09:47:30

...

no-image.png

AUN-QA...

Người đăng: lqnhuong || Thời gian: 20-10-2020 09:47:14

...

no-image.png

Sổ tay Đảm bảo chất lượng...

Người đăng: lqnhuong || Thời gian: 22-01-2021 08:18:50

...

no-image.png

Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về viên chức...

Người đăng: lqnhuong || Thời gian: 03-12-2020 14:22:10

...

no-image.png

Công khai năm học 2022 – 2023...

Người đăng: hvthuong || Thời gian: 07-07-2023 15:47:43

Thực hiện Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục đ...

no-image.png

Công khai năm học 2019 - 2020...

Người đăng: lqnhuong || Thời gian: 05-01-2021 14:50:37

...

no-image.png

Chính sách chất lượng...

Người đăng: lqnhuong || Thời gian: 25-03-2021 13:39:05

...

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO CLIP
LIÊN HỆ CHÚNG TÔI
LIÊN KẾT WEBSITE