1572495323.jpg

Trường Đại học Kiên Giang tổ chức lễ Khai giảng năm học...

Người đăng: admin || Thời gian: 31-10-2019 11:14:43

Sáng ngày 12/10, Trường Đại học Kiên Giang tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2019 – 2020. Đến dự buổi lễ có ông Đỗ Hữu Tuyết – Đại diện Văn phòng 2, B...

no-image.png

Kế hoạch đảm bảo chất lượng hằng năm...

Người đăng: lqnhuong || Thời gian: 09-11-2022 09:22:58

...

no-image.png

Công bố dự thảo Báo cáo tự đánh giá các chương trình đà...

Người đăng: lqnhuong || Thời gian: 02-11-2021 18:47:12

...

no-image.png

Kế hoạch chuẩn bị cho công tác Đánh giá ngoài...

Người đăng: lqnhuong || Thời gian: 25-03-2021 13:51:49

...

no-image.png

Tài liệu kiểm định cơ sở giáo dục theo thông tư 12/2017...

Người đăng: lqnhuong || Thời gian: 05-01-2021 15:43:03

...

no-image.png

Quy trình tự đánh giá Cơ sở giáo dục...

Người đăng: lqnhuong || Thời gian: 05-01-2021 14:30:15

...

no-image.png

Công văn số 2085/QLCL-KĐCLGD ngày 31/12/2020 của Cục qu...

Người đăng: lqnhuong || Thời gian: 07-12-2021 10:44:00

...

no-image.png

Văn bản hướng dẫn tự đánh giá chất lượng CTĐT...

Người đăng: lqnhuong || Thời gian: 01-07-2021 11:08:25

...

no-image.png

Quy trình tự đánh giá chương trình đào tạo...

Người đăng: lqnhuong || Thời gian: 01-07-2021 10:35:35

...

no-image.png

Quy trình, hướng dẫn lấy ý kiến các bên liên quan...

Người đăng: lqnhuong || Thời gian: 22-03-2021 15:19:09

...

no-image.png

Quy trình tự đánh giá Cơ sở giáo dục...

Người đăng: lqnhuong || Thời gian: 05-01-2021 14:28:32

...

no-image.png

Quy định lấy ý kiến các bên liên quan...

Người đăng: lqnhuong || Thời gian: 05-01-2022 19:32:52

...

no-image.png

Bộ giáo dục và đào tạo...

Người đăng: lqnhuong || Thời gian: 20-10-2020 09:49:51

...

no-image.png

ISO 9100:2015...

Người đăng: admin || Thời gian: 20-10-2020 09:47:30

...

no-image.png

AUN-QA...

Người đăng: lqnhuong || Thời gian: 20-10-2020 09:47:14

...

no-image.png

Sổ tay Đảm bảo chất lượng...

Người đăng: lqnhuong || Thời gian: 22-01-2021 08:18:50

...

no-image.png

Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về viên chức...

Người đăng: lqnhuong || Thời gian: 03-12-2020 14:22:10

...

no-image.png

Công khai năm học 2019 - 2020...

Người đăng: lqnhuong || Thời gian: 05-01-2021 14:50:37

...

no-image.png

Chính sách chất lượng...

Người đăng: lqnhuong || Thời gian: 25-03-2021 13:39:05

...

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO CLIP
LIÊN HỆ CHÚNG TÔI
LIÊN KẾT WEBSITE