Ban lãnh đao

01/11/2019 18:17:02 | Người đăng tin: admin

Phan Hoàng Giẻo

Phó trưởng phòng

Lĩnh vực phụ trách:

- Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Ban Giám hiệu (BGH) về hiệu quả hoạt động của Phòng.

- Phối hợp với Lãnh đạo các đơn vị để hoàn thành nhiệm vụ BGH phân công.

- Phân công nhiệm vụ và điều hành hoạt động của chuyên viên của Phòng.

- Tham gia các cuộc họp theo kế hoạch

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO CLIP
LIÊN HỆ CHÚNG TÔI
LIÊN KẾT WEBSITE