Cơ cấu tổ chức

31/10/2019 19:06:24 | Người đăng tin: ADMIN

LÃNH ĐẠO PHÒNG

Ngô Văn Thiện

Chức vụ

Trưởng phòng

Học vị

Tiến sĩ

Email

nvthien@vnkgu.edu.vn

Phan Hoàng Giẻo

Chức vụ

Phó Trưởng phòng

Học vị

Thạc sĩ

Email

phgieo@vnkgu.edu.vn

TỔ CHUYÊN MÔN

Quản lý đào tạo

Nguyễn Thị Thanh Xuân

Chức vụ

Chuyên viên

Học vị

Cử nhân

Email

nttxuan@vnkgu.edu.vn

Công tác tuyển sinh, kiểm định chất lượng

Dương Văn Kiên

Chức vụ

Chuyên viên

Học vị

Cử nhân

Email

dvkien@vnkgu.edu.vn

Quản lý và phát triển chương trình đào tạo

Giang Văn Minh

Chức vụ

Chuyên viên

Học vị

Thạc sĩ

Email

gvminh@vnkgu.edu.vn

Cao Vũ Bằng

Chức vụ

Chuyên viên

Học vị

Cử nhân

Email

cvbang@vnkgu.edu.vn

Công tác tốt nghiệp

Thạch Qui Nạt

Chức vụ

Chuyên viên

Học vị

Thạc sĩ

Email

tqnat@vnkgu.edu.vn

Hành chính tổng hợp

Nguyễn Thị Thủy

Chức vụ

Chuyên viên

Học vị

Cử nhân

Email

ntthuy@vnkgu.edu.vn

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO CLIP
LIÊN HỆ CHÚNG TÔI
LIÊN KẾT WEBSITE