Tài liệu kiểm định cơ sở giáo dục theo thông tư 12/2017/TT-BGDĐT

05/01/2021 15:43:03 | Người đăng tin: lqnhuong

Quy định về Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục theo Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT: Tại đây

Bảng hướng dẫn đánh giá cơ sở giáo dục: Tại đây

Công văn 1668/QLCL-KĐCLGD: Tại đây

Công văn 767/QLCL-KĐCLGD: Tại đây

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO CLIP
LIÊN HỆ CHÚNG TÔI
LIÊN KẾT WEBSITE