Văn bản hướng dẫn tự đánh giá chất lượng CTĐT

01/07/2021 11:08:25 | Người đăng tin: lqnhuong

Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT: TT04/2016/TT-BGDĐT

Công văn hướng dẫn chung về sử dụng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT: CV 1074/2016/KTKĐCLGD-KĐĐH

Công văn hướng dẫn tự đánh giá CTĐT: CV 1075/2016//KTKĐCLGD-KĐĐH

Công văn thay thế Tài liệu đánh giá chất lượng CTĐT: 1669/2019/QLCL-KĐCLGD

Tài liệu hướng dẫn đánh giá chất lượng: TLHD

 

 

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO CLIP
LIÊN HỆ CHÚNG TÔI
LIÊN KẾT WEBSITE