Công khai năm học 2022 – 2023

07/07/2023 15:47:43 | Người đăng tin: hvthuong
Thực hiện Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Trường Đại học Kiên Giang báo cáo Vụ Giáo dục Đại học nội dung thực hiện công khai điều kiện giáo dục năm học 2022 - 2023, cụ thể như sau:
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO CLIP
LIÊN HỆ CHÚNG TÔI
LIÊN KẾT WEBSITE