Cơ cấu nhân sự

20/10/2020 09:40:07 | Người đăng tin: hvthuong
BAN LÃNH ĐẠO PHÒNG

Lê Thị Kiều Diễm

Chức vụ

Phó trưởng phòng

phụ trách

Học vị

Thạc sĩ

Email

ltkdiem@vnkgu.edu.vn

TỔ CHUYÊN VIÊN

Trần Nhật My

Chức vụ

Chuyên viên

Học vị

Thạc sĩ

Email

tnmy@vnkgu.edu.vn


Võ Ánh Trân

Chức vụ

Chuyên viên

Học vị

Cử nhân

Email

vatran@vnkgu.edu.vn


Danh Ngọc Bình

Chức vụ

Chuyên viên

Học vị

Thạc sĩ

Email

dnbinh@vnkgu.edu.vn

 


Huỳnh Văn Thương

 

Chức vụ

Chuyên viên

Học vị

Cử nhân

Email

hvthuong@vnkgu.edu.vn


Võ Trung Tín

Chức vụ

Chuyên viên

Học vị

Cử nhân

Email

vttin@vnkgu.edu.vn

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO CLIP
LIÊN HỆ CHÚNG TÔI
LIÊN KẾT WEBSITE