Giới Thiệu Chung

31/10/2019 11:03:32 | Người đăng tin: lqnhuong

      Phòng Đảm bảo chất lượng được thành lập theo Quyết định số 334/QĐ-ĐHKG ngày 12/10/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang, tiền thân là Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng; được đổi tên thành Phòng Đảm bảo chất lượng theo Quyết định số 632/QĐ-ĐHKG ngày 26/5/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang.

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO CLIP
LIÊN HỆ CHÚNG TÔI
LIÊN KẾT WEBSITE