Giấy chứng nhận và Nghị quyết thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục các CTĐT

10/05/2023 15:21:43 | Người đăng tin: hvthuong

1. Ngành Công nghệ kỹ thuật Xây dựng:

- Giấy chứng nhận: Tại đây

- Nghị quyết thẩm định kết quả đánh giá chất lượng CTĐT : Tại đây

2. Ngành Công nghệ Thực phẩm:

- Giấy chứng nhận: Tại đây.

- Nghị quyết thẩm định kết quả đánh giá chất lượng CTĐT: Tại đây.

3. Ngành Công nghệ Thông tin:

- Giấy chứng nhận: Tại đây.

- Nghị quyết thẩm định kết quả đánh giá chất lượng CTĐT: Tại đây.

4. Ngành Kế toán:

- Giấy chứng nhận: Tại đây.

- Nghị quyết thẩm định kết quả đánh giá chất lượng CTĐT: Tại đây.

5. Ngành Ngôn ngữ Anh:

- Giấy chứng nhận: Tại đây.

- Nghị quyết thẩm định kết quả đánh giá chất lượng CTĐT: Tại đây.

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO CLIP
LIÊN HỆ CHÚNG TÔI
LIÊN KẾT WEBSITE