KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIÊN GIANG

28/09/2023 16:32:43 | Người đăng tin: hvthuong
TT Tên chương trình đào tạo

Tổ chức đánh giá

Thời điểm đánh giá

Kết quả đánh giá

Giấy chứng nhận
Ngày cấp Giá trị đến Chứng nhận
1 Công nghệ Kỹ thuật xây dựng CEA-SAIGON 2022 Đạt 28/12/2022 28/12/2027 Xem tại đây
2 Công nghệ Thực phẩm CEA-SAIGON 2022 Đạt 28/12/2022 28/12/2027 Xem tại đây
3 Công nghệ Thông tin CEA-SAIGON 2022 Đạt 28/12/2022 28/12/2027 Xem tại đây
4 Kế toán CEA-SAIGON 2022 Đạt 28/12/2022 28/12/2027 Xem tại đây
5 Ngôn ngữ Anh CEA-SAIGON 2022 Đạt 28/12/2022 28/12/2027 Xem tại đây
6 Luật CEA-SAIGON 2023 Đạt 16/11/2023 16/11/2028 Xem tại đây
7  Sư phạm Toán học CEA-SAIGON 2023 Đạt 16/11/2023 16/11/2028 Xem tại đây
8  Quản lý tài nguyên và Môi trường CEA-SAIGON 2023 Đạt 16/11/2023 16/11/2028 Xem tại đây
9 Quản trị kinh doanh CEA-SAIGON 2023 Đạt 16/11/2023 16/11/2028 Xem tại đây
10  Nuôi trồng Thủy sản CEA-SAIGON 2023 Đạt 16/11/2023 16/11/2028 Xem tại đây

 

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO CLIP
LIÊN HỆ CHÚNG TÔI
LIÊN KẾT WEBSITE