Quy trình tự đánh giá Cơ sở giáo dục

05/01/2021 14:28:32 | Người đăng tin: lqnhuong

Quyết định và Quy trình tự đánh giá cơ sở giáo dục theo thông tư 12/2017/TT-BGDĐT:Tại đây

Quyết định thành lập Hội đồng TĐG, Nhóm CTCT, BTK:BM 01

Kế hoạch tự đánh giá:BM 02

Phiếu phân tích tiêu chí, tìm thông tin, minh chứng: BM 03

Danh mục minh chứng thu thập được: BM 04

Phiếu đánh giá tiêu chí: BM 05

Báo cáo tiêu chuẩn: BM 06

Báo cáo tự đánh giá Trường: BM 07

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO CLIP
LIÊN HỆ CHÚNG TÔI
LIÊN KẾT WEBSITE