Sổ tay Đảm bảo chất lượng

22/01/2021 08:18:50 | Người đăng tin: lqnhuong

1. Sổ tay đảm bảo chất lượng năm 2018: 619/QĐ-ĐHKG Ngày 28/12/2018

2. Sổ tay đảm bảo chất lượng năm 2020

    Sổ tay đảm bảo chất lượng năm 2020: 1284/QĐ-ĐHKG Ngày 24/12/2020

    Quy định/ Quy trình trong sổ tay đảm bảo chất lượng năm 2020:

TT

Quy định/Quy trình

I. ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

1

Quy trình hướng dẫn việc tổ chức khảo sát, lấy ý kiến phản hồi các bên liên quan

2

Quy trình khảo sát, lấy ý kiến người học hoạt động giảng dạy của giảng viên

3

Quy trình khảo sát, lấy ý kiến của người học về khóa học trước khi tốt nghiệp

4

Quy trình khảo sát, lấy ý kiến viên chức, người lao động về hoạt động của đội ngũ kỹ thuật viên, nhân viên và hoạt động các đơn vị thuộc Trường

5

Quy trình khảo sát, lấy ý kiến người học về hoạt động của đội ngũ kỹ thuật viên, nhân viên và hoạt động các đơn vị thuộc Trường

6

Quy trình khảo sát, lấy ý kiến viên chức quản lý, giảng viên và chuyên viên về môi trường làm việc tại Trường

7

Quy trình khảo sát, lấy ý kiến nhà tuyển dụng về chương trình đào tạo và chất lượng đào tạo tại Trường

8

Quy trình khảo sát, lấy ý kiến cựu người học về tình hình việc làm và chương trình đào tạo sau khi tốt nghiệp

9

Quy trình khảo sát, lấy ý kiến người học, viên chức, người lao động về mức độ đáp ứng cơ sở vật chất, trang thiết bị và hệ thống thông tin thư viện của Trường

10

Quy trình khảo sát, lấy ý kiến giảng viên về chương trình đào tạo

11

Quy trình tự đánh giá cơ sở giáo dục theo Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT

II. HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO

1

Quy trình tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy

2

Quy trình xét, công nhận và cấp bằng tốt nghiệp cho SV hệ chính quy

3

Quy trình in và cấp, phát văn bằng, chứng chỉ

4

Quy trình đăng ký học phần

5

Quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành và cập nhật chương trình đào tạo

6

Quy trình kiểm soát hoạt động đào tạo

7

Quy trình hướng dẫn bảo mật đề thi

8

Quy trình hướng dẫn bảo mật bài thi

9

Quy trình tổ chức thi kết thúc học phần

10

Quy trình tổ chức kỳ thi phụ

11

Quy trình khiếu nại điểm học phần

III. PHỤC VỤ SINH VIÊN

1

Quy trình xét buộc thôi học

2

Quy trình xét cảnh báo kết quả học tập

3

Quy trình đề nghị vào học lại

4

Quy trình nghỉ học tạm thời

5

Quy trình đánh giá điểm rèn luyện

6

Quy trình xét khen thưởng SV

7

Quy trình xét kỷ luật SV

8

Quy trình xét, cấp học bổng khuyến khích học tập

31

Quy trình cấp phát thẻ bảo hiểm y tế cho SV

IV. QUẢN LÝ NGUỒN LỰC

A. Quản lý nguồn nhân lực

1

Quy định về việc tuyển dụng viên chức làm việc

2

Quy định quy hoạch cán bộ, viên chức lãnh đạo, quản lý Trường ĐHKG

3

Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng Trường ĐHKG

4

Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm viên chức quản lý các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường ĐHKG

5

Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường ĐHKG

6

Quy định về công tác trợ giảng

B.Tài chính và quản lý tài chính

1

Quy trình thanh toán phí ôn tập, tham dự kỳ thi phụ, phúc khảo bài thi

2

Quy trình lập dự trù kinh phí, tạm ứng và thanh toán tại Trường Đại học Kiên Giang

   

C. Thư viện, trang thiết bị cơ sở vật chất

1

Quy định quản lý sử dụng tài sản

2

Quy trình sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất

3

Quy trình quản lý, xuất nhập khẩu hóa chất, dụng cụ, vật tư, mẫu vật

4

Quy trình đăng ký sử dụng phòng thực hành tin học

5

Quy trình đăng ký sử dụng phòng thực hành, thí nghiệm

6

Quy trình đăng ký sử dụng hóa chất, dụng cụ, vật tư, mẫu vật

V. KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

1

Quy trình thủ tục tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế

2

Quy trình công bố, lưu trữ và quản lý kết quả NCKH

VI. HỢP TÁC QUỐC TẾ

1

 Quy trình thủ tục tiếp đoàn vào

2

Quy trình thủ tục tiếp đoàn ra

3

Quy trình thủ tục xin cấp thị thực, gia hạn thị thực, cấp thẻ tạm trú

4

Quy trình thủ tục ký kết thỏa thuận quốc tế do Trường ĐHKG chủ trì hoặc tham gia

5

Quy định về quản lý công tác hợp tác quốc tế

6

Quy trình tư vấn và hỗ trợ thông tin về hợp tác quốc tế

7

Quy trình theo dõi, kiểm tra tiến độ và báo cáo kết quả hoạt động hợp tác quốc tế

8

Quy trình lựa chọn đối tác hợp tác

VII. HOẠT ĐỘNG KHÁC

1

Quy trình giám sát việc thực hiện các chính sách về đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO CLIP
LIÊN HỆ CHÚNG TÔI
LIÊN KẾT WEBSITE