AUN-QA

20/10/2020 09:47:14 | Người đăng tin: lqnhuong

Guide to AUN-QA assessment at institutional level version 2.0: AUNQA 2.0

Guide to AUN-QA ssessment at programme level vision 3.0: AUNQA 3.0

Bản dịch tài liệu hướng dẫn đánh giá chất lượng cấp chương trình theo tiêu chuẩn AUN-QA phiên bản 3.0: Bản dịch

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO CLIP
LIÊN HỆ CHÚNG TÔI
LIÊN KẾT WEBSITE