Bộ giáo dục và đào tạo

20/10/2020 09:49:51 | Người đăng tin: hvthuong

Nghị quyết về đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục đại học: 14/2005/NQ-CP

Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục: 65/2007/QĐ-BGDĐT

Quy định về Quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục: 76/2007/QĐ-BGDĐT

Thông tư ban hành Quy định về kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục: 60/2012/TT-BGDĐT

Thông tư ban hành Quy định điều kiện thành lập và giải thể, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục: 61/2012/TT-BGDĐT

Thông tư ban hành Quy định về Quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục: 62/2012/TT-BGDĐT

Hướng dẫn tự đánh giá CSGD đại học: 766/QLCL-KĐCLGD

Hướng dẫn đánh giá ngoài CSGD đại học: 767/QLCL-KĐCLGD

Hướng dẫn đánh giá theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CSGD: 768/QLCL-KĐCLGD

Sử dụng tài liệu hướng dẫn đánh giá theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT: 769/QLCL-KĐCLGD

Thông tư ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT: 04/2016/TT-BGDĐT

Thông tư ban hành Quy định về kiểm định chất lượng CSGD: 12/2017/TT-BGDĐT

Thông tư ban hành về Chuẩn cơ sở giáo dục đại học: 01/2024/TT-BGDĐT

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO CLIP
LIÊN HỆ CHÚNG TÔI
LIÊN KẾT WEBSITE