Công bố dự thảo Báo cáo tự đánh giá các chương trình đào tạo đại học năm 2022

02/11/2021 18:47:12 | Người đăng tin: lqnhuong

         Thực hiện Kế hoạch đánh giá chất lượng các chương trình đào tạo đại học năm 2022 theo Bộ tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Kiên Giang (Trường ĐHKG) công bố công khai Dự thảo Báo cáo Tự đánh giá các chương trình đào tạo đại học đến các bên liên quan trong và ngoài Trường.

        Việc công khai dự thảo các Báo cáo này giúp các bên liên quan có cơ hội tiếp cận Báo cáo Tự đánh giá một cách chính thức và giúp Hội đồng Tự đánh giá và Ban Thư ký ghi nhận các góp ý, nhận xét từ phía các bên liên quan để hoàn thiện Báo cáo Tự đánh giá, sẵn sàng cho việc đánh giá chất lượng năm 2022.

        Các chương trình đào tạo thực hiện tự đánh giá bao gồm: Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng; Công nghệ Thực phẩm; Công nghệ thông tin; Kế toán; Ngôn ngữ Anh.

         Thời gian đóng góp ý kiến của các bên liên quan bắt đầu từ ngày 01/7/2022 đến hết ngày 29/7/2022.

         Các góp ý xin gửi về: Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng, Trường ĐHKG.

         E-mail: kt-dbcl@vnkgu.edu.vn

        Hội đồng Tự đánh giá các Chương trình đào tạo đại học và Trường ĐHKG  trân trọng tất cả sự đóng góp của Quý cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân.

         Trân trọng cám ơn./.

          1. Báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Công nghệ Kỹ Thuật Xây Dựng

          2. Báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Công nghệ Thực phẩm

          3. Báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin

          4. Báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Kế toán

          5. Báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh

 

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO CLIP
LIÊN HỆ CHÚNG TÔI
LIÊN KẾT WEBSITE