Danh sách biểu mẫu
STT Tên biểu mẫu Chú thích Ngày đăng Tải về
1 Quy định về hồ sơ công tác của giảng viên Trường Đại học Kiên Giang Trường Đại học Kiên Giang ban hành Quy định về hồ sơ công tác của giảng viên. Quý Thầy/ Cô vui lòng tải Quy định được đính kèm. 01/11/2019
2 Đơn xin xét tốt nghiệp 01/11/2019
3 Các biểu mẫu phúc khảo và hoãn thi 01/11/2019
4 Đơn Khiếu Nại 01/11/2019
5 Các biểu mẫu đề thi và đáp án 01/11/2019
6 Các biểu mẫu xử lý vi phạm 01/11/2019
7 Các biểu mẫu biên bản phòng thi 01/11/2019
8 Đơn chỉnh sửa điểm Đơn dành cho Giảng viên nhập sai hoặc thiếu sót điểm của sinh viên 01/11/2019