1572495323.jpg

Trường Đại học Kiên Giang tổ chức lễ Khai giảng năm học...

Người đăng: admin || Thời gian: 31-10-2019 11:14:43

Sáng ngày 12/10, Trường Đại học Kiên Giang tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2019 – 2020. Đến dự buổi lễ có ông Đỗ Hữu Tuyết – Đại diện Văn phòng 2, B...

no-image.png

Kế hoạch công tác đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2...

Người đăng: lqnhuong || Thời gian: 05-01-2021 15:52:20

...

no-image.png

Kế hoạch công tác đảm bảo chất lượng giáo dục năm 2019...

Người đăng: lqnhuong || Thời gian: 05-01-2021 15:51:54

...

no-image.png

Kế hoạch công tác đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2...

Người đăng: lqnhuong || Thời gian: 05-01-2021 15:50:47

...

no-image.png

Tài liệu kiểm định cơ sở giáo dục theo thông tư 12/2017...

Người đăng: lqnhuong || Thời gian: 05-01-2021 15:43:03

...

no-image.png

Quy trình tự đánh giá Cơ sở giáo dục...

Người đăng: lqnhuong || Thời gian: 05-01-2021 14:30:15

...

no-image.png

Quy trình tự đánh giá Cơ sở giáo dục...

Người đăng: lqnhuong || Thời gian: 05-01-2021 14:28:32

...

no-image.png

Quy định tổ chức thi, quản lý thi kết thúc học phần...

Người đăng: lqnhuong || Thời gian: 20-11-2020 09:12:24

...

no-image.png

Bộ giáo dục và đào tạo...

Người đăng: admin || Thời gian: 20-10-2020 09:49:51

...

no-image.png

ISO 9100:2015...

Người đăng: admin || Thời gian: 20-10-2020 09:47:30

...

no-image.png

AUN-QA...

Người đăng: admin || Thời gian: 20-10-2020 09:47:14

...

no-image.png

Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về viên chức...

Người đăng: lqnhuong || Thời gian: 03-12-2020 14:22:10

...

no-image.png

Công khai năm học 2019 - 2020...

Người đăng: lqnhuong || Thời gian: 05-01-2021 14:50:37

...

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO CLIP
LIÊN HỆ CHÚNG TÔI
LIÊN KẾT WEBSITE