no-image.png

Công bố dự thảo Báo cáo tự đánh giá các chương trình đà...

Tác giả: hvthuong || Thời gian: 01-03-2023 08:06:45

...

no-image.png

Kế hoạch đảm bảo chất lượng hằng năm...

Tác giả: lqnhuong || Thời gian: 09-11-2022 09:22:58

...

no-image.png

Công bố dự thảo Báo cáo tự đánh giá các chương trình đà...

Tác giả: lqnhuong || Thời gian: 02-11-2021 18:47:12

...

no-image.png

Kế hoạch chuẩn bị cho công tác Đánh giá ngoài...

Tác giả: lqnhuong || Thời gian: 25-03-2021 13:51:49

...

no-image.png

Công bố Dự thảo báo cáo tự đánh giá Trường Đại học Kiên...

Tác giả: admin || Thời gian: 04-01-2021 14:02:03

...

no-image.png

Kế hoạch công tác đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2...

Tác giả: lqnhuong || Thời gian: 05-01-2021 15:52:20

...

no-image.png

Kế hoạch công tác đảm bảo chất lượng giáo dục năm 2019...

Tác giả: lqnhuong || Thời gian: 05-01-2021 15:51:54

...

no-image.png

Kế hoạch công tác đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2...

Tác giả: lqnhuong || Thời gian: 05-01-2021 15:50:47

...

no-image.png

Kế hoạch công tác đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2...

Tác giả: lqnhuong || Thời gian: 05-01-2021 15:50:00

...

no-image.png

Kế hoạch công tác đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2...

Tác giả: lqnhuong || Thời gian: 05-01-2021 15:48:51

...

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO CLIP
LIÊN HỆ CHÚNG TÔI
LIÊN KẾT WEBSITE