Danh sách biểu mẫu
STT Tên biểu mẫu Chú thích Ngày đăng Tải về
1 Các biểu mẫu thực hiện công khai Các biểu mẫu "Thực hiện công khai theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017" 11/06/2020
2 Các Biểu mẫu liên quan đến tổ chức, quản lý thi kết thúc học phần 21/05/2020
3 Các biểu mẫu lấy ý kiến các bên liên quan Quý Thầy/Cô nhớ cài đặt thêm font chữ "Arial Unicode MS" để tránh lỗi font. 11/05/2020
4 Quy định về hồ sơ công tác của giảng viên Trường Đại học Kiên Giang Trường Đại học Kiên Giang ban hành Quy định về hồ sơ công tác của giảng viên. Quý Thầy/ Cô vui lòng tải Quy định được đính kèm. 01/11/2019
5 Các biểu mẫu phúc khảo và hoãn thi 01/11/2019
6 Đơn Khiếu Nại 01/11/2019
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO CLIP
LIÊN HỆ CHÚNG TÔI
LIÊN KẾT WEBSITE