Danh sách văn bản hành chính
STT Trích yếu Loại văn bản Số/Kí hiệu Ngày ban hành Nơi ban hành Tải về
1 Hướng dẫn "Thực hiện công khai theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017" Thông báo 05/HD-ĐHKG 11/06/2020 Trường
2 Quyết định ban hành Quy định về khảo sát, lấy ý kiến phản hồi các bên liên quan tại Trường Đại học Kiên Giang. Quyết định 52/QĐ-ĐHKG 27/02/2020 Trường
3 Thông báo về việc nhận đơn đăng ký tham dự kỳ thi phụ HK1, năm học 2019 - 2020 Nghị định 01/TB-ĐHKG 10/01/2020 Trường
4 Quyết định ban hành Quy định điều kiện tốt nghiệp đối với người học tại trường Đại học Kiên Giang Quyết định 526/QĐ-ĐHKG 26/08/2019 Trường
5 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tổ chức thi, quản lý thi kết thúc học phần Quyết định 435/QĐ-ĐHKG 12/07/2019 Trường
6 Về việc ban hành Quy định về hồ sơ công tác của giảng viên Trường Đại học Kiên Giang Quyết định 30/QĐ-ĐHKG 22/02/2016 Trường
7 Ban hành Điều lệ trường đại học Quyết định 70/2014/QĐ-TTg 22/07/2015 Bộ
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO CLIP
LIÊN HỆ CHÚNG TÔI
LIÊN KẾT WEBSITE