no-image.png

KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRƯỜN...

Tác giả: hvthuong || Thời gian: 28-09-2023 16:32:43

...

no-image.png

Giấy chứng nhận và Nghị quyết thẩm định kết quả đánh gi...

Tác giả: hvthuong || Thời gian: 10-05-2023 15:21:43

...

no-image.png

Công văn số 2085/QLCL-KĐCLGD ngày 31/12/2020 của Cục qu...

Tác giả: lqnhuong || Thời gian: 07-12-2021 10:44:00

...

no-image.png

Văn bản hướng dẫn tự đánh giá chất lượng CTĐT...

Tác giả: lqnhuong || Thời gian: 01-07-2021 11:08:25

...

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO CLIP
LIÊN HỆ CHÚNG TÔI
LIÊN KẾT WEBSITE