1712538978.jpg

TỔ CHỨC THÀNH CÔNG KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CỦA ĐẠI HỌC...

Người đăng: hvthuong || Thời gian: 08-04-2024 08:16:18

Sáng ngày 7/4, tại điểm thi số 89, Trường Đại học Kiên Giang nhiều thí sinh có mặt từ rất sớm để xem sơ đồ phòng thi với tâm lý khá thoải mái. Hơn 1.0...

1712538635.jpg

Tập huấn, trao đổi công tác tổ chức thi Đánh giá năng l...

Người đăng: hvthuong || Thời gian: 08-04-2024 08:10:35

Ngày 28/3, Trường Đại học Kiên Giang đã tham dự buổi tập huấn, trao đổi công tác tổ chức thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, đ...

1702732295.jpg

Trường Đại học Kiên Giang có thêm 5 chương trình đào tạ...

Người đăng: hvthuong || Thời gian: 16-12-2023 20:11:23

Ngày 15/12, Trường Đại học Kiên Giang đã phối hợp với Trung tâm Kiểm định chất lượng Giáo dục Sài Gòn tổ chức Lễ công bố Quyết định và trao giâ...

no-image.png

Công bố dự thảo Báo cáo tự đánh giá các chương trình đà...

Người đăng: hvthuong || Thời gian: 01-03-2023 08:06:45

...

no-image.png

Kế hoạch đảm bảo chất lượng hằng năm...

Người đăng: lqnhuong || Thời gian: 09-11-2022 09:22:58

...

no-image.png

Công bố dự thảo Báo cáo tự đánh giá các chương trình đà...

Người đăng: lqnhuong || Thời gian: 02-11-2021 18:47:12

...

no-image.png

Giấy chứng nhận và Nghị quyết thẩm định kết quả đánh gi...

Người đăng: hvthuong || Thời gian: 10-05-2023 15:26:59

...

no-image.png

Tài liệu kiểm định cơ sở giáo dục theo thông tư 12/2017...

Người đăng: lqnhuong || Thời gian: 05-01-2021 15:43:03

...

no-image.png

Quy trình tự đánh giá Cơ sở giáo dục...

Người đăng: lqnhuong || Thời gian: 05-01-2021 14:30:15

...

no-image.png

KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRƯỜN...

Người đăng: hvthuong || Thời gian: 28-09-2023 16:32:43

...

no-image.png

Giấy chứng nhận và Nghị quyết thẩm định kết quả đánh gi...

Người đăng: hvthuong || Thời gian: 10-05-2023 15:21:43

...

no-image.png

Công văn số 2085/QLCL-KĐCLGD ngày 31/12/2020 của Cục qu...

Người đăng: lqnhuong || Thời gian: 07-12-2021 10:44:00

...

no-image.png

Quy trình tự đánh giá chương trình đào tạo...

Người đăng: lqnhuong || Thời gian: 01-07-2021 10:35:35

...

no-image.png

Quy trình, hướng dẫn lấy ý kiến các bên liên quan...

Người đăng: lqnhuong || Thời gian: 22-03-2021 15:19:09

...

no-image.png

Quy trình tự đánh giá Cơ sở giáo dục...

Người đăng: lqnhuong || Thời gian: 05-01-2021 14:28:32

...

no-image.png

Quy định lấy ý kiến các bên liên quan...

Người đăng: lqnhuong || Thời gian: 05-01-2022 19:32:52

...

no-image.png

Bộ giáo dục và đào tạo...

Người đăng: hvthuong || Thời gian: 20-10-2020 09:49:51

...

no-image.png

ISO 9100:2015...

Người đăng: admin || Thời gian: 20-10-2020 09:47:30

...

no-image.png

AUN-QA...

Người đăng: lqnhuong || Thời gian: 20-10-2020 09:47:14

...

no-image.png

Sổ tay Đảm bảo chất lượng...

Người đăng: lqnhuong || Thời gian: 22-01-2021 08:18:50

...

no-image.png

Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về viên chức...

Người đăng: lqnhuong || Thời gian: 03-12-2020 14:22:10

...

no-image.png

Công khai năm học 2022 – 2023...

Người đăng: hvthuong || Thời gian: 07-07-2023 15:47:43

Thực hiện Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục đ...

no-image.png

Công khai năm học 2019 - 2020...

Người đăng: lqnhuong || Thời gian: 05-01-2021 14:50:37

...

no-image.png

Chính sách chất lượng...

Người đăng: lqnhuong || Thời gian: 25-03-2021 13:39:05

...

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO CLIP
LIÊN HỆ CHÚNG TÔI
LIÊN KẾT WEBSITE